Huisartsenpraktijk Oranjelaan

Logopedie

Vanaf heden kunt u voor logopedie ook terecht in onze huisartsenpraktijk. Vanuit de Spraakfabriek werkt Danielle Jansen nu 1 dag per week op de vrijdag bij ons. U kunt voor vragen of een eventuele verwijzing naar de praktijk bellen.

Nieuwe medewerker

Sinds het begin van november is mevr. Bos Kastelein bij ons werkzaam als praktijkondersteuner somatiek. Vanwege de opleiding van mevr. de Pater tot physician assistent zal zij samen met mevr. Klap de ketenzorg voor onder andere patiënten met Diabetes Mellitus en/of hart- en vaatziekten overnemen.

Goed nieuws!

Wij kunnen u tot onze grote vreugde meedelen dat wij het officiële NHG keurmerk hebben binnengehaald. Hierbij heeft de praktijk meegedaan aan een accreditatie traject en met succes. Wat betekent dit eigenlijk? Een huisartsenpraktijk die het NHG keurmerk draagt, is een goed georganiseerde praktijk en voldoet aan landelijke normen voor de huisartsenzorg. Bovendien betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

Start opleiding tot physician assistent

Vanaf september is mevr. de Pater gestart met haar opleiding tot physician assistant. Een physician assistant is een gezondheidszorgmedewerker die de huisarts ondersteunt door structureel en zelfstandig medische taken te verrichten. Zij zal de komende maanden vaak met de huisartsen meekijken en uiteindelijk zal zij onder supervisie van de huisartsen ook spreekuur gaan draaien.

Dit betekent in de praktijk dat de zorg voor patiënten met diabetes, longaandoeningen en / of hart- en vaatziekten zal worden ingepland bij onze collega praktijkondersteuners mevr. Klap en/of mevr Bos Kastelein.

Doktersassistente in opleiding

Mogelijk is het u al opgevallen, maar we hebben momenteel een stagiaire in opleiding tot doktersassistente rondlopen. Volgend voorjaar rondt Lenneke haar opleiding af. Lenneke zal werken op dinsdag, woensdagochtend en donderdag, altijd onder supervisie van een vaste doktersassistente

Coassistent vanuit het Erasmus MC

Huisartsenpraktijk Oranjelaan heeft meerdere periodes in het jaar coassistenten vanuit het Erasmus MC te Rotterdam. Een coassistent is bezig met het laatste gedeelte van de opleiding geneeskunde. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit altijd kenbaar maken.

Informatie betreffende het corona virus

Het corona virus zorgt voor een aangepaste werkwijze binnen onze praktijk. U kunt altijd bellen naar onze assistente. Het spreekuur is weer opgestart, maar nog steeds geldt dat het hebben van luchtwegklachten een reden is om de praktijk niet te bezoeken. Mocht u zich niet aan deze regels houden kan het voorkomen dat u wordt verzocht naar buiten te gaan.

Wij willen u vragen om met de volgende items rekening te houden, dank alvast voor uw medewerking.

  • Kom niet zomaar naar de praktijk, maar bel voor uw vragen naar de assistente.
  • Bent u in quarantaine, dan betekent dat dat u niet het gewone spreekuur mag bezoeken.
  • Belt u voor herhaalrecepten het liefst de herhaalreceptenlijn. U kunt ook gebruik maken van de optie in het portaal.
  • Wilt u informatie over het corona virus, kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM of bel 0800-1351 , het landelijke publieksnummer voor het corona virus.
  • Bent u verkouden met hoesten zonder koorts of ziekte gevoel blijf dan thuis en lucht de ruimte regelmatig.
    Heeft u wel koorts ( temperatuur rectaal boven 38,0) en luchtwegklachten en denkt u aan een besmetting met het corona-virus, kom dan NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op.

MijnGezondheid.net

Huisartsenpraktijk Oranjelaan is aangesloten op MijnGezondheid.net. Behalve herhaalreceptuur en de mogelijkheid tot het maken van online afspraken, kunt u hier straks ook inzage krijgen in delen van uw dossier. Via DigiD kunt u zich daar voor aanmelden. Zie voor meer informatie de pagina www.MijnGezondheid.net

Let op: vanwege de corona pandemie is het nog niet mogelijk om online afspraken te maken. Dit vanwege de veiligheid voor de patiënten.

Call Now Button