Huisartsenpraktijk Oranjelaan

Nieuwe medewerker

Sinds begin maart is Lenneke van Waas ons team komen versterken. Zij heeft het laatste jaar van haar opleiding tot doktersassistente bij ons in de praktijk haar stage gelopen. En met succes, want inmiddels heeft zij haar diploma doktersassistente behaald! Zij zal bij ons werkzaam zijn als doktersassistente op maandag, woensdag en donderdag.

Logopedie

Vanaf heden kunt u voor logopedie ook terecht in onze huisartsenpraktijk. Vanuit de Spraakfabriek werkt Danielle Jansen nu 1 dag per week op de vrijdag bij ons. U kunt voor vragen of een eventuele verwijzing naar de praktijk bellen.

Goed nieuws!

Wij kunnen u tot onze grote vreugde meedelen dat wij het officiële NHG keurmerk hebben binnengehaald. Hierbij heeft de praktijk meegedaan aan een accreditatie traject en met succes. Wat betekent dit eigenlijk? Een huisartsenpraktijk die het NHG keurmerk draagt, is een goed georganiseerde praktijk en voldoet aan landelijke normen voor de huisartsenzorg. Bovendien betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

Start opleiding tot physician assistent

Vanaf september is mevr. de Pater gestart met haar opleiding tot physician assistant. Een physician assistant is een gezondheidszorgmedewerker die de huisarts ondersteunt door structureel en zelfstandig medische taken te verrichten. Zij zal de komende maanden vaak met de huisartsen meekijken en uiteindelijk zal zij onder supervisie van de huisartsen ook spreekuur gaan draaien.

Dit betekent in de praktijk dat de zorg voor patiënten met diabetes, longaandoeningen en / of hart- en vaatziekten zal worden ingepland bij onze collega praktijkondersteuners mevr. Klap en/of mevr Bos Kastelein.

Coassistent vanuit het Erasmus MC

Huisartsenpraktijk Oranjelaan heeft meerdere periodes in het jaar coassistenten vanuit het Erasmus MC te Rotterdam. Een coassistent is bezig met het laatste gedeelte van de opleiding geneeskunde. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit altijd kenbaar maken.

MijnGezondheid.net

Huisartsenpraktijk Oranjelaan is aangesloten op MijnGezondheid.net. Behalve herhaalreceptuur en de mogelijkheid tot het maken van online afspraken, kunt u hier straks ook inzage krijgen in delen van uw dossier. Via DigiD kunt u zich daar voor aanmelden. Zie voor meer informatie de pagina www.MijnGezondheid.net

Let op: het is nog niet mogelijk om online afspraken te maken.

Call Now Button