MijnGezondheid.net

Service voor patiënten
Ons online patiënten portaal heet MijnGezondheid.net.

Wij nodigen  u van harte uit om een gezondheidsportaal aan te maken. Hierin kunt u online zelf afspraken maken voor een bezoek aan de huisarts, vragen stellen aan uw zorgverlener via een e-consult, medicatie herhalen en gedeelde lab uitslagen bekijken. In de regel zullen e-consulten binnen twee (werk)dagen worden beantwoord door een medewerker van de praktijk.

Op dit gezondheidsportaal, aangeboden door uw praktijk, krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in een gedeelte van uw medische dossier als uw eigen huisarts dit heeft vrijgegeven. Kortom, dit portaal heeft dus meer mogelijkheden. U kunt hier bijvoorbeeld ook uw bloeduitslagen bekijken. Mocht u hier vragen over hebben, is het altijd mogelijk om vragen te stellen.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijk Oranjelaan, kunnen een gezondheidsportaal openen op MijnGezondheid.net. U logt op uw mobiele telefoon in op MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-functie of de DigiD-app. Informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een gezondheidsportaal op MijnGezondheid.net?

Ga naar de website www.mijngezondheid.net. Vervolgens klikt u op de grote knop ‘inloggen’ op de hoofdpagina en logt u in. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u het contract met uw zorgverlener digitaal. Dankzij deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

Daarnaast is er ook de app MedGemak, daarin kunt u ook afspraken maken, berichten versturen en medicatie herhalen. Wel zo gemakkelijk. 

Call Now Button