Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Alle medewerkers van onze huisartsenpraktijk doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om aan ons te laten weten hoe u de dienstverlening ervaart.

Als u ontevreden bent over een van onze diensten vragen wij u dit eerst met de betrokken medewerker(s) te bespreken.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan volgt bemiddeling vanuit de huisartsen van de huisartsenpraktijk. Als dat niets oplost volgt bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris. In deze fase van de klachtenprocedure wordt de klacht een officiële klacht. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De klachtenfunctionaris zal u hierover informeren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  1. Mondeling

Maak een afspraak met de betreffende medewerker(s) of de manager om uw klacht te bespreken.

  1. Schriftelijk

Stuur een brief/mail gericht aan de betreffende medewerker via info@huisartsenpraktijkoranjelaan.nl

Suggesties

Suggesties ter verbetering van onze werkprocessen zijn altijd welkom!

Call Now Button